Södertälje Husvagnsklubb

Allmän Information om Södertälje husvagnsklubb

Södertälje Husvagnsklubb är en ideell förening som bildades 1981.
Det finns 123 tomter på området som är indelat i 12 kvarter.
För att bli medlem löser man medlemskap.
När man tilldelas en tomträtt betalar man en deposition till klubben. Depositionen återbetalas vid avflyttning.
Månadsavgiften och medlemsavgiften för att disponera en tomt fastställs på årsmötet.

Föreningsarbetet sköts av tomträttsinnehavarna, enligt schema. Arbetslördag inträffar var 12 vecka. Föreningen anordnar höst och vårstädning på klubbområdet och klubbhuset. Varje tomt har egen elstolpe med 2 st. uttag som är ansluten till Telge- Nät AB. El betalas av respektive tomträttsinnehavare. Eget WiFi- nät på området till rimlig kostnad. Tillgång till WiFi nätet erhålls av IT-ansvariga

Föreningshuset innehåller toaletter, duschar, handikapptoalett med dusch. Stor samlingslokal och kansli. Tillbyggnaden på föreningshuset innehåller bastu, tvättstuga, kök/ diskrum, skötrum. Det finns även diskplatser utomhus sommartid. Bastun och tvättstugan är avgiftsbelagda.

Latrin tömning och grå vatten sker i det så kallade ”Pott huset”. Här finns även en anläggning för sophantering och källsortering av hushållssopor. Klubben har ett släp för utlåning till tomtinnehavare

Styrelsen anordnar informationsmöten och årsmöte för medlemmarna och medlemsmöte. Övriga sammankomster anordnas under året.

Föreningen har åtta (8) gästplatser/uppställningsplatser för husvagnar/husbilar för uthyrning. Platserna är året runt öppna och bokas hos gästplatsansvarige.  Platserna hyrs ut på månadsbasis eller årsvis och bokas hos tomtförmedlarna.

Medlemmar i Södertälje Husvagnsklubb förväntas delta i det föreningsarbete som det innebär i en ideell förening.

Scroll to Top