Södertälje Husvagnsklubb

Arbetsgrupper

Tomtförmedlare

Förmedlar tomter, uppsägningar och internbyten. Kontaktas enklast via klubbens hemsida via E-post. Tel- 070-201 34 19

Kvartersvärdar

Är länken från kvarteret till styrelsen. Upprättar även kvarters listor och städlistor för det egna kvarteret.

Arbetsledare

Arbetsledarna planerar och leder arbetslördagen för de olika kvarteren efter rullande schema. Kontaktas enklast via klubbens hemsida till ”Styrelsen” via E-post

fastighetsgruppen

                                            Sköter om klubbens fastigheter, vatten, avlopp och reningsverk. Gruppen planerar även om/nybyggnationer på uppdrag från styrelsen. Kontaktas enklast via klubbens hemsida via E-post.

Brandgruppen

Sköter om information angående brandskydd samt kontroll av samtlig brandutrustning på området. 

Bygggruppen

Bygg har hand om bygglov från tomtinnehavarna. Styrelsen beslutar om byggloven. Gruppen sköter även om olika byggen i föreningen. Gruppen besiktigar även tomter på uppdrag från styrelsen. Kontaktas enklast via klubbens hemsida via E-post

Miljöansvarig

Klubbens kontakt till Södertälje återvinning och klubbens sophanteringsstation. Tillhandahåller även miljöpåsar för matavfall. Kontaktas enklast via klubbens hemsida till ”Styrelsen” via E-post.

Gasolansvarig

Besiktigar fritidsfordon och är behjälplig med råd angående gasolutrustning. Kontaktas enklast via klubbens hemsida till ”Styrelsen” via E-post.

IT-Admin

Har hand om WiFi. Säljer tillgång till klubb WiFi. Kontaktas enklast via klubbens hemsida via E-post.

Nyckelansvarig

Har hand om samtliga nycklar till föreningen och den digitala bomöppnaren. Klubben har även en nyckelansvarig för de digitala nycklarna. Kontaktas enklast via klubbens hemsida via E-post.

tag

Elektroniska nycklar

Ansvarig för föreningens elektroniska nycklar s.k. ”Tag” och föreningens kortläsare. Kontaktas enklast via klubbens hemsida via E-post. Samma E-post adress som till nyckelansvarige.

Ställplats/gästplats ansvarig

Ställ-gästplats ansvarig sköter om klubbens gäst/ställ platser som föreningen har. Vissa av platserna har trägolv och samtliga platser har tillgång till El. Har Swish för enklare betalning. Tel-073 80 15 016. Kan även Kontaktas via klubbens hemsida via E-post.

Uppställningsplatser och P-platser

Utsedd från styrelsen. Kontaktas enklast via klubbens hemsida till via E-post

Trädansvarig

Klubben har en utsedd trädansvarig som på uppdrag av styrelsen och i samråd med Arborist sköter om skötsel av klubbens träd. Kontaktas enklast via klubbens hemsida till ”Styrelsen” via E-post.

Floristansvarig

Ansvarig för föreningens blommor, inköp och skötsel.

Valberedningen

Föreslår val av styrelse, revisorer och valberedning till årsmötet.

Marknadsgruppen/ Sponsorgruppen

(Ej uppstartad)                           

Gruppen marknadsför Södertälje husvagnsklubb på olika event och har hand om föreningens sponsring. Kontaktas enklast via klubbens hemsida till ”Styrelsen” via E-post.

Webbansvarig

Ansvarig för föreningens hemsida. Kontaktas enklast via klubbens hemsida

Styrelsen

Södertälje Husvagnsklubb

Uppdaterad 2020-11-21
Scroll to Top Secured By miniOrange