Södertälje Husvagnsklubb

Kontakter

Klicka på rubriken på den du önskar kontakta via e-mail:

Ansvar för alla föreningens frågor.

Sköter föreningens ekonomi. 

Är länken från kvarteret till styrelsen. Upprättar även kvarters listor och städlistor för det egna kvarteret. 

Bygg har hand om bygglov från tomtinnehavarna. Styrelsen beslutar om byggloven. Gruppen sköter även om olika byggen i föreningen. Gruppen besiktigar även tomter på uppdrag från styrelsen. 

Sköter om klubbens fastigheter, vatten, avlopp och reningsverk. Gruppen planerar även om/nybyggnationer på uppdrag från styrelsen.

Har hand om belysningen och  samtliga nycklar till föreningen inkl.den digitala bomöppnaren.

Förmedlar tomter, uppsägningar och internbyten. Kontaktas via E-post eller på Tel- 070-201 34 19

Gäst – Ställplats ansvarig sköter om klubbens gäst/ställ platser som föreningen har. Vissa av platserna har trägolv och samtliga platser har tillgång till El. Har Swish för enklare betalning. Tel-073 80 15 016. Kan även Kontaktas via E-post.

Styrelsen kontaktas via E-post

Har hand om WiFi. Säljer tillgång till klubb WiFi. 

Webmastern inriktar sig på att arbeta med tekniken bakom hemsidan (innehåll, design och layout). försöker även vara informationsinriktad genom att hålla medlemmarna uppdaterade om nya funktioner på hemsidan. Webmastern samarbetar med styrelsen, som ansvarar för innehållet på hemsidan och redigerar informationen. 

Föreslår val av styrelse, revisorer och valberedning till årsmötet. Kontaktas enklast via klubbens hemsida via E-post

Scroll to Top Secured By miniOrange