Södertälje Husvagnsklubb

Gasolsäkerhet

Håll koll på gasen!

Alla husvagnar och de flesta husbilar använder gasol som bränsle i värmeanläggningen, till spislågorna i köket och för att driva kylskåpet när det inte är anslutet till 230-volts el. Det är både praktiskt och effektivt att använda gasol, även om det inte är helt riskfritt.

Ta för vana att böja på gasolslangarna. Tydliga ytsprickor är en varningssignal. Byt ut slangen!
Det finns gasoltuber av stål, aluminium och komposit-material. Stäng alltid kranarna på tuberna när fordonet ska stå oanvänt ett tag.

VIKTIGT ATT VETA OM GASOL!

Gasol, som består av propan och butan, är tyngre än luft och sjunker ner till golvet om den läcker ut. Brinnande gasol kräver syre och därför måste alla friskluftsintag i husvagnen eller husbilen vara öppna när lågan brinner. När gasol brinner på rätt sätt är lågan blåaktig. En rödaktig låga producerar alltid giftig koloxid som avgas. Installera en gasolvarnare som slår larm vid läckage av gasol och koloxid.

VID ANVÄNDANDE

  • Kontrollera att kopplingen till flaskan är tät.
  • Stäng alltid ventilen när du byter flaska.
  • Stäng omedelbart flaskventilen om du känner gaslukt. Tänd inte belysningen, släck omedelbart alla öppna lågor. Vädra! Lokalisera läckan och åtgärda den omedelbart.
  • Använd aldrig gasolspis för uppvärmning.
  • Stäng flaskventilerna när fordonet inte används.

CHECKLISTA

Kontrollera packningar i anslutnings- och reduceringsventiler vid varje flaskbyte och byt varje år.

 

  • Byt ut gasolslangar som utsätts för solljus vart annat år och övriga slangar efter 3–5 år.
  • Byt reduceringsventil vart tionde år. Reduceringsventiler är datummärkta så du kan se när det är dags.
  • Täthetskontrollera gasolanläggningen varje år.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida, www.msb.se finns mer information om hur du säkrast använder gasol.

Scroll to Top Secured By miniOrange