Södertälje Husvagnsklubb

Integritetspolicy

GDPR Godkännande

Fr.o.m. 25 maj 2018 gäller lagen General Data Protection Regulation, GDPR, antagen av samtliga EU-stater.

 

Godkännande:
Godkännande enligt GDPR innebär att de personuppgifter som lämnas, och tidigare har lämnats, till föreningen i samband med ansökan om inträde i föreningen kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att fullgöra medlemskapet i föreningen. Det kan t.ex. vara aviseringar av avgift, stadgar, registreringen på Södertälje husvagnsklubb hemsida och annat som hör till den löpande förvaltningen. Föreningen registrerar aldrig så kallad känslig information som t.ex. religion, politisk åskådning, etnicitet m.m.

 

Allmänt om GDPR:
Så här förstärks lagstiftningen genom GDPR – en sammanfattning. Syftet med GDPR är att stärka rätten till personlig integritet och särskilt skydd av personuppgifter. Det innebär tydliga regler för insamling av data och personuppgifter samt hur länge dessa lagras och sparas. Dataskyddsförordningen berör alla organisationer som behandlar och lagrar personuppgifter i sin verksamhet. Syftet är också att modernisera befintligt dataskyddsregelverk och att anpassa det till det nya digitala samhället.

Registerhållaren skall hantera personuppgifterna på ett säkert sätt så att de inte sprids utanför systemet och inte utan godkännande överföra information till annan part.

Södertälje husvagnsklubb behandlar personlig information ansvarsfullt och med hänsyn till din integritet. Södertälje husvagnsklubb kommer inte delge personuppgifter till annan part.

 

Personuppgiftsansvarig

Samtycket begärs in av Södertälje Husvagns styrelse. och som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för samtycket.

  

Registeruppgifter:
Endast de uppgifter som är obligatoriska i anmälan krävs för att Södertälje husvagnsklubb system skall fungera. Följande uppgifter är obligatoriska att registrera för att vara medlem i Södertälje husvagnsklubb:

 

-Förnamn

-Efternamn

-Telefonnummer (dolt)

-E-postadress

-Tomtnummer

-Användarnamn.

 

 

Övriga fält som kan förekomma på hemsidan är frivilliga att fylla i. (Tex, personlig beskrivning, profilfoton, m. m). Vår rekommendation är att inte använda ett personnamn eller en e-postadress som användarnamn. Genom att medlemmen fullföljer registreringen godkänner denne att Södertälje husvagnsklubb registrerar, databehandlar eller på annat sätt använder intresserad/medlems personuppgifter inom ramen för verksamheten.

  • Föreningen betraktar fortsatt medlemskap som samtycke till att vi har er registrerade i vårt medlemsregister.
  • Vid nytecknade av medlemskap förutsätts att den sökande accepterar att föreningen hanterar personuppgifterna som beskrivits här ovan.
  • Medlem kan, om så behövs, också begära rättelse av de personuppgifter som registrerats.

 

För vem är uppgifterna synliga?
Södertälje husvagnsklubbs kassör har tillgång till hela medlemsregistret. Endast vissa personuppgifter är synliga för webbansvarig.

 

Vilka inom Husbilsklubben.se har tillgång till personregistret?
Södertälje husvagnsklubbs styrelse har tillgång till samtliga uppgifter i registret för att kunna utöva registervård och assistera användarna.

 

Vilka utanför Södertälje husvagnsklubb har tillgång till systemet?
Ingen tredje part har tillgång till systemet

 

Registervård:
En gång om året utförs en rensning av personregistret. En medlem i Södertälje husvagnsklubb som har lämnat föreningen raderas enligt vad som nämns under rubriken Radering.

 

Utträde ur Södertälje husvagnsklubb:
En medlem kan vid utträde ur Södertälje husvagnsklubb genom särskild begäran få personuppgifter raderade. Radering sker enligt vad som nämns under rubriken Radering. Enligt GDPR gäller inte en sådan begäran för avlidna personer. Vid ett utträde utan särskild begäran om radering hanteras detta enligt punkten Registervård.

 

Radering:
Samtliga inlägg av användaren avpersonifieras genom att användarnamnet ersätts av en benämning “F.d. XXXXX” där XXXXX är ett löpnummer utan någon som helst knytning till ursprunglig användare. Därefter raderas personposten i sin helhet.

 

 

 

Södertälje Husvagnsklub                                                                         Senast uppdaterad: 2020-11-15

 

Scroll to Top Secured By miniOrange