Södertälje Husvagnsklubb

Ordning/trivselregler

För Södertälje Husvagnsklubb

Uppdaterat på styrelsemötet 2020-11-21

Som medlem förväntas man ha ett trevligt uppförande mot övriga medlemmar och dess gäster. Som medlem i en ideell förening så ingår man i det arbete som krävs, vårdar den mark och lokaler som klubben äger. Följer reglerna som gäller i Södertälje Husvagnsklubb.

 • Trivsel: För allas trevnad visa alltid hänsyn till övriga boenden. Ingen störande verksamhet får förekomma efter kl. 23.00.Rent och snyggt på klubbområdet. Alla hjälper till att hålla klubbområdet snyggt.
 • Kasta inte skräp, fimpar mm. Ingen annan städar området än vi som är medlemmar.
 • Tomtinnehavare informerar gäster/besökare om Södertälje Husvagnsklubbs gällande bestämmelser.
 • Biltrafik: På området respekterar man hastighetsbegränsning av 7 kilometer i timmen och kör inte bil mellan klockan 23.00–06.00. Ingen parkering på gatorna förutom i och urlastning.
 • Husdjur skall hållas kopplade så att de inte kan vålla besvär för övriga medlemmar och djurliv. Rastning av husdjur får inte förekomma på klubbområdet. Plocka upp efter ditt husdjur när den gjort ifrån sig.
 • Anslutningskabel för eluttag skall vara godkänd. Fritidsfordon skall vara utrustade med jordfelsbrytare. Vid osäkerhet se dokumentet Bygg-El-Brandregler.
 • Fritidsfordon: Fritidsfordon disponeras av medlem med familj. 4-metersregeln till grannes fritidsfordon eller bebyggelse gäller. Fritidsfordon skall vara utrustade med jordfelsbrytare och brandsläckare. Fritidsfordon skall gasolbesiktigas vart annat år.
 • Gråvatten/Spillvatten: Tömning i det lilla röda huset på gräsmattan mellan ”Potthuset” och klubbhuset. Gråvatten/Spillvatten skall samlas upp i slutet kärl.
 • Försäkring: Ditt fritidsfordon skall vara försäkrat. Försäkringsbrev visas upp för din kvartersvärd.
 • Besöksplatser, Gästplatser & Ställplatser ansvarar av styrelsen utsedd person. Besöksplatserna är endast avsedda för besökare till Södertälje Husvagnsklubb.
 • Biltvätt och fritidsfordons tvätt får förekomma endast om miljövänligt tvättmedel användes. Endast med bevattningsvattnet. (ej dricksvatten).
 • Latrintömning: Töms i Potthuset. Huset ligger bredvid miljöstationen.
 • Reningsverk: Klubben har eget reningsverk. Spola inte ner något annat än toalettpapper samt urin & avföring. Absolut inga pappershanddukar/våtservetter då de förstör klubbens pumpar till reningsverket.
 • Bevattning av tomter får endast göras med bevattningsvattnet. (ej dricksvatten).
 • Dricksvatten: Är uppmärkta med dricksvatten. Övriga vattenposter är bevattningsvatten. Vattnet är endast på då det räknas som frostfritt. Finns även dricksvatten vid ingången till klubbhuset och baksidan av ”Potthuset”.
 • Bygglov: Ansöks alltid hos bygg gruppen vid nybyggnation. Bygglovet måste vara beviljat innan byggnationen påbörjas. Ansökan görs på klubbens dokument för bygglov.
 • El på tomt: Tomterna är försedda med 2 el uttag och jordfelsbrytare
 • Brandsläckare finns utplacerade inom hela klubbområdet.
 • Diesel- eller bensindrivet elverk är inte tillåtet att nyttja förutom vid längre strömavbrott.
 • Eldnings- och fyrverkeriförbud gäller inom hela klubbområdet samt inom hela Agdala.
 • Alla tomter skall ha aktivt elavtal. Tecknas av tomtförmedlare.
 • Kostnader: För att hålla kostnaderna nere så sköter medlemmarna om området och dess lokaler
 • Arbetslördag & andra föreningsarbeten. Se ”Arbets- och Städdokumentet för Södertälje Husvagnsklubb”. Arbeten utförs normalt mellan klockan 09.00-13.00, avvikelser kan förekomma.
 • Bastun: Bokas på lista utanför Bastun. En avgift tas ut för nyttjande av bastun
 • Tvättstuga: Tvättstugan är placerad på baksidan av klubbhuset. Tvättstugan har kortläsare som dörrlås och för att aktivera tvättmaskinerna, vilka är avgiftsbelagda.
 • Bollspel får endast förekomma på den s.k. ängen.
 • Klubbhuset: I klubbhuset finns det kostnadsfria duschar, toaletter, handikapptoalett, klubbens kansli samt föreningslokal som går att hyra för privat bruk. Diskrummet ligger i anslutning till klubblokalen. Finns även en utedisk på baksidan. Se alltid till att städa efter dig då du nyttjat lokalen.
 • Elektroniska nycklar fungerar till klubbhus, tvättstuga och bastu.
 • Felanmälan görs till fastighetsgruppen.
 • Föreningen har nolltolerans mot alla icke receptutskrivna narkotiska preparat
 • Försäljning av alkoholhaltiga drycker är förbjudet på klubbområdet. Undantag för vissa kontrollerade anordnade tillställningar som beviljas av styrelsen.
 • IT/WiFi: Klubben har ett eget WiFi nät. För att få tillgång till nätet så måste man fås.k. nycklar av klubbens IT ansvarige. WiFi är avgiftsbelagt, se aktuella avgifter
 • Klubbsläp: Klubben har en släpvagn som medlemmarna har tillgång till kostnadsfritt. Släpet får bokas i max tre (3) timmar. Bokningslistan finns i städskrubben i klubbhusets föreningslokal. Registreringsbevis och nyckel till släpkärran finns på insidan av städskrubbens dörr. Man får inte låna släpet på lördagar mellan 09.00 – 13.00 då det disponeras av arbetslördagen. Gäller även andra anordnade städdagar.
 • Miljöstation: Klubben har en miljöstation där man källsorterar sina hushållsavfall. Gröna påsar finns att tillgå för matavfall. Sortering av hushållssopor sker vid miljöstationen. Se skyltning vid sortering av dina hushållssopor. Grillkol töms i avsedd plåttunna utanför Potthuset. Grovsopor ombesörjer man om själv. Återvinningsstation: Det är ca 1 km till Tveta återvinningscentral. Kontakta Tveta återvinningscentral för mer information.
 • Missförhållanden anmäles till styrelsen.
 • Räddningstjänst och sjukvård: Klubben har en defibrillator (hjärtstartare) som är placerad i diskrummet på väggen. Ambulans, Brandkår & Polis, Telefon: 112 – möt alltid vid bommen och visa vägen till aktuell plats.
 • Uthyrning eller upplåtelse av tomten kan eventuellt beviljas av styrelsen efter ansökan.
 • Uppsägning av tomt sker skriftligen till utsedda tomtförmedlare. Tomtförmedlare meddelar styrelsen angående uppsägning.
 • Övertagande av tomt: I första hand barn till familj som innehar tomt har rätt att övertaga tomt. Undantag finns för nära anhörig. Ansökan görs hos styrelsen för övertagande av tomt som beslutar

En välskött förening är en trivsam förening

Styrelsen

Södertälje Husvagnsklubb

2020-11-21

 

 

Scroll to Top Secured By miniOrange