Södertälje Husvagnsklubb

Styrelsen

Södertälje Husvagnsklubb

Tillfälliga styrelsen är framröstad via E-post av majoriteten medlemmar som är valberedningens förslag till kommande årsmöte som är framflyttad med anledning av rådande pandemi.

Michael Johansson

Ordförande

Tomt: A 33

Anders Gryhed

Vice ordförande

Tomt: B 47

Kristina Olsson

Sekreterare

Tomt: A 40

Carina Sundström

Kassör

Tomt: A 26

Barbro Thunholm

Ledamot

Tomt: B 16

Håkan Rehn

Ledamot

Tomt: A 09

Mikael Digernäs

SUPPLEANT/Ledamot

Tomt: B 29

Pirjo Velimäki

Suppleant

Tomt: C 09

Vakant

Suppleant

Tomt: 

Reijo Keskinen

Revisor

Tomt: A 38

Tage Lindström

Revisors suppleant

Tomt: A 03

Ann Bergström

Revisors suppleant

Tomt: B 43

Scroll to Top Secured By miniOrange