Södertälje Husvagnsklubb

Anmäl dig till tomtkön

För att stå i tomtkön löser man ett medlemskap i Södertälje Husvagnsklubb. Medlemskapet betalar du in till klubbens bankgiro: 5500-9203. Du uppger, Namn och adress, personnummer, telefonnummer och E-post. Alternativ, e-posta in dina uppgifter till tomtförmedlingen, märk e-posten med ”Ny medlem tomtkön” Var tydlig med att det gäller tomtkön. Ofullständiga uppgifter behandlas inte till kölistan.

 

Styrelsen gör en kreditupplysning på de som vill stå i tomtkön. Betalningsanmärkning av kreditkontrollen innebär att man inte får tillgång till tomtkön. Styrelsen beslutar om godkännande för tomtkön, tomtförmedlarna förmedlar endast på styrelsens uppdrag. Efter det att kreditupplysning är utförd och medlemsavgiften är betald, erbjuds du en fri helg på gästplats med fritt internet. 

 

 

Vid erbjudande av tomt, har man sju (7) dagar på sig att tacka ja till tomten innan den går vidare i kölistan.

 

Samtliga avgifter skall vara inbetalda till Södertälje Husvagnsklubb innan tillträdesdag.

 

Depositionen återbetalas vid flytt. Föreningen tar ut en administrativ avgift vid uppsägning och vid internflytt.

 

Efter tre (3) månader så får du ställa dig i den interna byteskön om du önskar byta tomt. Tomtinnehavare har förtur till ledig tomt.

 

Tomtinnehavare betalar en fastställd månadsavgift för tomten och sin egen förbrukad El. Vid försenad inbetalning förmedlar klubben tomten till annan i kön. Har man tackat nej till plats 2 gånger, hamnar man automatiskt i den passiva kön och får meddela tomtförmedlarna när man själv vill vara aktiv igen.

 

Kontakta tomtförmedlarna på tele: 070-201 34 19 för mer information eller e-post till tomtförmedlingen (klicka på länken  KONTAKT).

 

Föreningen accepterar ingen form av fastboende.

Scroll to Top Secured By miniOrange